Que fem?

Acabats lliscats, raspats, planxats al foc, imitacions de pedra, etc...
Morters de calç hidràulica NHL 3,5/NHL 5
Rejuntats de pedra amb morters de calç hidràulica
Sistemes d'aïllament tèrmic de calç hidràulica
Suro projectat
Sistemes i aplacats de plaques de polietilè.
Sistema de mortes projectat aislone.
Pintura base silicat (ecològica). Pintura base silocxà. Pintures acríliques.
Morters monocapa.
Morters acrílics.
Moters Silocxants.
Morters de drenatge per humitats.